NemKonto Support
+45 33 98 00 60
nemkonto@erst.dk
 

Ændr eller opret udbetalende enheder

På de følgende sider kan I anmode om at oprette nye eller ændre de eksisterende udbetalende enheder. En udbetalende enhed er den afdeling eller det kontor i jeres institution, der står for udbetalingerne. Det kan for eksempel være jeres lønningskontor, jeres bogholderi, jeres pensionsafdeling eller tilskudsudbetalingsafdeling.


I vælger selv, hvordan I afgrænser og navngiver en udbetalende enhed. For statslige myndigheder er udbetalende enheder identiske med myndighedens bogføringskredse.

 

Hvis I har adgang til KMDs LOS-system, kan I selv oprette og ændre udbetalende enheder. Husk, at I efterfølgende skal sende oplysningsskema om LOS-nøgler til jeres dataleverandør eller selv indtaste der i jeres system, hvis muligt.
> Hent oplysningsskemaet til dataleverandør.